Vassdrag

nedbørsfelt-østfold

Nedbørsfelt

Vassdrag
Fire større vassdrag renner i gjennom Østfold (Enningdalsvassdraget, Haldenvassdraget, Glomma og Vansjø- Hobølvassdraget. I tillegg drenerer noe av de østre delene av fylket inn i Sverige, og det er en rekke mindre bekker langs kysten.

Østfold er landets mest ferskvannsrike fylke målt i kubikkmeter vann som passerer gjennom fylket. Det aller meste av vannkraftpotensialet er utbygget. 17 kraftverk har en midlere årsproduksjon på 4460 GWh, som tilsvarer ca 4 % av hele landets vannkraftproduksjon.
Vassdagene er gjennomgående svært fiskerike og de fleste ferskvannfisker er representert. Enningsdalselva til Elgåfossen og Glomma opp til Vamma er lakseførende. Det går også laks et stykke opp i Tista. Mange av kystbekkene fungerer som gytelokaliteter for sjøørret.

 

 

Kraftverk

kraftverk-i-østfold