arbeidsledige

Registrerte helt arbeidsledige

Den registrerte arbeidsledigheten har gått ned i Østfold de siste 2 årene (nov. 2013 – nov.2015). Dette gjelder spesielt ledigheten blant ungdom (15-29 år) som gikk ned med hele 0,9 % i perioden. Dette var den største registrerte nedgangen i ungdomsledighet blant landets fylker. Østfold har imidlertid fortsatt høyere ungdomsledighet enn landsgjennomsnittet.

Registrerte helt arbeidsløse er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid gjennom NAV og som er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Disse tallene må ikke forveksles med resultatet av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som baserer seg på bl.a. spørreundersøkelser.

Dette er bildet tekst

 

For hele arbeidsstyrken i alderen 15-74 år gikk arbeidsledigheten i Østfold ned med 0,3 (3,4 til 3,1 %), mens den på landsbasis gikk opp med 0,1 % (fra 3,6 til 3,7%). Den registrerte arbeidsledigheten i Østfold var ved utgangen av november i fjor 0,6 % lavene enn landsgjennomsnittet.

arbeidsedige i Østffold 15-29 aar