Regional utvikling

Websidebilde_fylkesplanlegging_ny
Etter plan- og bygningsloven skal alle kommuner og fylker utarbeide egne planstrategier.

Vi har utarbeidet et planstrategigrunnlag hvor vi presenterer statistikk for fylket og kommunene som de kan bruke som et grunnlag for deres arbeid med Fylkesplan og kommuneplaner

Det er utarbeidet en egen Planveileder for Østfold «Planveileder Østfold – Samhandling i arealforvaltningen»

KS har utarbeidet et eget verktøy til hjelp for å utarbeide planstrategier for hver enkelt kommune. Verktøyet ligger på http://planleggingsportalen.no/
Vi vil anbefale dere å se nærmere på vår egen side om Kommuneplanarbeidet. Herifra kan dere laste ned  detaljert  statistikk (Word-format). Bruk også vår PDF – dokumentasjonhvor det er lett å søke etter spesiell statistikk fra deres egen kommune.

Relatert emne: Regional utvikling