Bilde menneskemengde sett oven i fra

Østfold passerer 290 000 innbyggere i løpet av våren 2016

I løpet av våren 2016 bor det over 290 000 i Østfold.

Det var en vekst i befolkning i Østfold på  0,9 % i løpet av 2015. Det er det den samme veksten som landsgjennomsnittet.

Alle kommuner i Østfold hadde befolkningsvekst unntatt Trøgstad, Marker og Aremark. Den største veksten fra 2015 til 2016 var i Råde kommune ( 2,1 % ). Mosse regionen hadde størst vekst i % og Fredrikstad hadde den største veksten i antall personer (808).