Næringslivet i Østfold har fått en bedre posisjon

Østfold har samme arbeidsplassutvikling som resten av landet.

Det har tidligere vært en betydelig lavere arbeidsplassvekst enn resten av landet siden 2000 i Østfold. Men i 2014 og 2015 har arbeidsplassutvikligen blitt nesten den samme som resten av landet.

Noe av årsaken til at næringslivet i Østfold har hatt en svak arbeidsplassutvikling ligger i
bransjestrukturen. En stor del av næringslivet i Østfold var tidligere konsentrert i industribransjer med nedgang. Antall arbeidsplasser i industrien i Østfold har blitt sterkt redusert. Samtidig
har det vært sterk vekst i bransjer innen teknologisk tjenesteyting, bygg og anlegg og
forretningstjenester. Næringsstrukturen i Østfold har derfor blitt vridd over til bransjer som har
vekst på landsbasis. I 2015 har næringsstrukturen i Østfold blitt gunstig for veksten. Oljekrisen
har ikke påvirket utviklingen i Østfold særlig mye, slik at næringslivet i Østfold relativt sett
har fått en bedre posisjon

Les mer i rapporten om regionalanalyse for 2016 fra Telemarksforsking
(Flipperbook versjon)