OM ØSTFOLD ANALYSE

Østfold analyse er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkemannen i Østfold og Østfold fylkeskommune.

På dette nettstedet presenterer Østfold analyse statistikk og enkle analyser som angår Østfoldsamfunnet. Som ledd i den regionale utviklingen er vårt bidrag å levere formålstjenlig samfunnsinformasjon i form av statistikk, analyser, trend-beskrivelser, brukerundersøkelser og enkel samfunnsanalyse. Vi følger med i samfunns- og myndighets-debatten.

Vi finner grunnlaget. Sammen med oppdragsgiver utvikles informasjonen gjennom en dialog. Målet er å formidle styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag for kommunene, til folkevalgte og ansatte.

I tillegg tilbyr vi service / tjenester til offentlig forvaltning, kompetansemiljøene og næringslivet i Østfold

Statistikk grunnlag – Kilder

Nesten alt av statistikk som presenteres på våre sider er hentet fra SSB. I de tilfelle der det er hentet inn statistikk fra andre kilder, er denne kilden oppgitt. Vi bruker også fylkeskommunens eget verktøy PANDA for å lage framskrivninger og hente ut statistikk.

Vi viser også til side hos SSB med eksterne lenker til andre statistikk kilder 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til websidene, så kan du enten sende e-post eller brev.

Nadja Stumberg

Nadja Stumberg

Rådgiver

nadjats@ostfoldfk.no
Tlf: +47 69 11 74 17

Torodd Hauger

Torodd Hauger

Rådgiver

torhau3@ostfoldfk.no
Tlf: +47 69 11 74 15

Hilde Bransrud

Hilde Bransrud

Fylkesdirektør

hilbra@ostfoldfk.no
Tlf +47 91 12 17 25

Postadresse:

Østfold fylkeskommune,

Pb 220 1702 Sarpsborg.

Besøksadresse:

Oscar Pedersensv. 39,

Sarpsborg.

Telefon:

+47 69 11 70 00

Kontaktperson:

Hilde Bransrud

E-post: hilbra@ostfoldfk.no