økonomisk sosialhjelp i kommunene

Økonomisk sosialhjelp i Østfold

En liten nedgang i sosialhjelpshyppigheten i Østfold

Bare i Østfold og Vest-Agder gikk sosialhjelphyppigheten ned i 2015, men Østfold ligger likevel på toppen av fylkene med sosialhjelpstilfeller per 1 000 innbyggere etter fylke. Det har generelt vært en økning i økonomisk sosialhjelp i Norge.

figur-sosialhjelp-per-innbygger

Det er flere mottakere som har sosialhjelp som sin hovedinntekt, altså at tendensen til en «tyngre» sosialhjelpsbefolkning forsterker seg noe.

I Østfold er er det Hvaler som har hatt den største veksten i kroner per innbyggere over 16 år med en vekst på 25% fra 2014 til 2015. I alle byene i Østfold har det vært en prosentvis nedgang i kroner per innbygger over 16 år.

forskjell-i-kommunen-i-Østfold-sosialhjelp