kommuneoversikt-og-regioner

Regioner i Østfold

KOSTRA rapporteringen

KOSTRA (KOmmune og STat RApportering) gir oss nå muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling. Ved å sammenholde regnskapsmessige nøkkeltall med demografiske data og kommunenes behovsprofiler kan forskjeller i strukturelle forhold, driftseffektivitet og politiske prioriteringer i noen grad synliggjøres.

 Her finner du KOSTRA 2016 rapporten i flipperbok versjon

Leter du etter flere publiserte rapporter og andre versjoner —- gå til Rapporter, Arkiv

Relatert emne: Økonomi