Miljø og klima i Østfold

flowers-nature-13-facebook-cover-timeline-banner-for-fb

Både Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune arbeider med å skape et best mulig miljø og klima.

Fylkesmannen i Østfold skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå.

Les mer om miljø og klima hos Fylkesmannen i Østfold

Fylkeskommunen har fått økt ansvar for å gjennomføre miljøverntiltak på en rekke områder (Forvaltningsreformen). Videre har fylkeskommunen satt strategiske mål for arbeidet med miljø, klima og energi i både Fylkesplanen 2009-2015 og temaplan for energi og klima

Les mer om miljøarbeid i Østfold fylkeskommune