Kommuneplaner

Statistikkgrunnlag for fylkes- og kommuneplanarbeidet

Statistikkgrunnlag for 2016

Plangrunnlag for alle kommunene

I følge planloven skal fylkeskommunen og kommunene etter hvert valg utarbeide en planstrategi for neste fireårs periode.

Planstratigien avklarer om hele eller deler av fylkes- og kommuneplanene skal rulleres / revideres i løpet av perioden. Som gunnlag for dette arbeidet utarbeider Østfold analyse et ”statistikkhefte”. Dokumentet inneholder mye av den statistikken som vi antar det vil være behov for.

Når det gjelder folkehelsestatistikk utover det som er presentert her, så henvises til fylkeskommunens rapport «Om Oss».

Du kan lese og hente ned Statistikk grunnlaget i PDF format (Flipperbook ) her

Dokumentet kan hentes ned i wordformat ( .docx 20MB)
Word-formatet gjør det lettere for kommunene å kunne ta ut tabeller og grafer etter behov.

Relatert emne: Regional utvikling