riksgrensen følger bekken

Grensestatistikk

Fagrappporter om Grensestatistikk

Gränslöst arbete – gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen (2008)
Kan hentes her.

Borderless working life – borderless recreation .Analysis of conditions for planning and development in the border region comprising Østfold, Norway and Västra Götaland, Sweden.
An English short version of report for EU (pdf)

Faktabok om integrasjon  Norge / Sverige

Grensefakta 2013

Publisert sept. 2013
Faktaboken «Verdens beste naboer»i Flipperbok versjon  inneholder statistikk utarbeidet i KUSK prosjektet, et norsk- svensk samarbeide i grenseregionen som består av ni kommuner i Østfold, syv i Akershus og fjorten kommuner i Västra Götaland.

Faktaboken beskriver ulike sider ved integrasjonen Norge og Sverige og vi tror at boka kan stimulere til et ennå nærmere samarbeid over grensen innen næringsliv og regionutvikling.
Boka formidler kunnskap om utviklingsarbeidet innen regionen.
The best neighbours in the world – Facts 2013

Facts about the border region Norway/Västra Götland   (pdf )

Grensehandel mellom Sverige og Norge

Her kan du lese mer og grensehandel

 

Relatert emne: Grensestatistikk