elever-vgs

Gjennomføring i videregående øker i Østfold

Over 2600 elever fullførte videregående opplæring i løpet av en 5 års periode fra 2011 til 2016 i Østfold. Andelen i Østfold har økt til 70 prosent. Landsgjennomsnittet er på 73 prosent.I Østfold er det en  økning på over 4 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

Østfold ligger fremdeles under i forhold til sammenlignbare fylker, men har en større økning og nærmer seg landsgjennomsnitt.

Les mer om gjennomføring i videregående opplæring her (SSB)

gjennomføring av vidregående skole i Østfold

gjennomføring av vidregående skole i Østfold

De senere årene har det vært gjennomført en rekke nasjonale satsinger for økt gjennomføring, først gjennom Ny GIV fra 2010 til 2013, etterfulgt av Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.