gammel-mann-med-stokk

Forskjell på gjennomsnittlig levealder i kommunene i Østfold

levealder-for-menn--og-kvinner-i-Østfold

KILDE: SSB,FHI gjennomsnitt levealder for menn og kvinner (2000 -2014)

Menn fra Rakkestad (75,7 år) lever gjennomsnittlig 4 år kortere enn menn fra Hvaler(79,6 år). I Hvaler er det også minst forskjell på levealder mellom kvinner og menn.
Kvinnene i Våler lever gjennomsnittlig lengst i Østfold (84,4 år ) som er over gjennomsnitt for kvinner i Norge (82,8 år)

Les mer om helse og levealder

Kommunehelsa Statistikkbank (Folkehelseinstiuttet)