psykiatri

Flere med psykiske lidelser i Østfold enn landssnittet.

graf-ungdomspykiatri

Psykiske plager har økt blant ungdommer

Forholdstall viser at Østfold ligger 24 prosent høyere enn landssnittet i forekomst av psykiske lidelser (diagnostiserbare plager) blant unge i alderen 15 til 29 år. Menn i denne aldersgruppen ligger 26 prosent høyere enn landssnittet, kvinner er 22 prosent høyere.

Når det gjelder lettere psykiske plager blant unge så er forekomsten i Østfold 15 prosent høyere enn landsgjennomsnittet .

 

 

Spesielt blant unge gutter er forekomsten i Østfold betydelig høyere (17 prosent høyere)

Les mer om helsetilstanden i Østfold i «Oss i Østfold»