Oppføringer fra netpower

Kriminalitet

Kriminaliteten endrer seg Etter tusenårsskiftet har det samlet sett vært en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten, og vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag. Nedgangen gjelder imidlertid ikke for alle typer lovbrudd, og lovbruddsbelastningen er ulik for ulike grupper og deler av […]

Kultur og fritid

Fylkeskommunen og kommunenes ansvar for kultur- og fritid Kulturområdet er sentralt i utviklingen av østfoldsamfunnet.Østfold fylkeskommune har en viktig funksjon gjennom å støtte gode lokale og regionale engasjement, samt i å skape gode kulturtilbud til befolkningen gjennom drift av egne institusjoner. Gjennom et aktivt engasjement fra fylkeskommunen ønskes det å utvikle kompetente kunst og kultur miljøer, så vel i […]

Vassdrag

Vassdrag Fire større vassdrag renner i gjennom Østfold (Enningdalsvassdraget, Haldenvassdraget, Glomma og Vansjø- Hobølvassdraget. I tillegg drenerer noe av de østre delene av fylket inn i Sverige, og det er en rekke mindre bekker langs kysten. Østfold er landets mest ferskvannsrike fylke målt i kubikkmeter vann som passerer gjennom fylket. Det aller meste av vannkraftpotensialet […]

Kyst og strandsone

Kyst og strandsone Østfold her en kystlinje til fastland på 381,6 km og på øyer 865,7 km. 42,4 % av kystlinjen er bygningspåvirket – dvs. ligger nærmere enn 100 meter fra bygninger. 28,6 % av strandsonearealet (areal 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet) er beregnet å være tilgjengelig for allmennheten. […]

Kart på grunnkretsnivå

Her vil du finne kart med navn og geografisk område for alle kommuner på grunnkretsnivå   0101 Halden 0104 Moss  sentrum 0105 Sarpsborg  2, 3 0106 Fredrikstad vest, øst,nord, syd sentrum 0111 Hvaler 0118 Aremark 0119 Marker 0121 Rømskog 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg  0127 Skiptvet 0128 Rakkestad 0135 Råde 0136 Rygge 0137 Våler 0138 […]

Kommune kart

Kartløsninger for alle kommunene i Østfold Her vil du finne informasjon og kart om alle kommunene i Østfold.   Kommuner i Østfold (link Wikipedia)  Østfold kommune Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvet kommune Rakkestad kommune Råde […]

Flow Map Interaktiv pendlingskart

Flow map er et analyseverktøy som kan vise dynamisk og interaktivt bevegelse av folk fra et sted til et annet. Vi bruker FlowMap for å presentere pendling og flytting mellom fylker og kommuner i Norge, men også mellom Norge og Sverige..En oppskrift på hvordan bruke applikasjonen kan du finne her (NComVA -engelsk)       […]