Arbeids- og næringsliv

Østfold har hatt betydelig lavere arbeidsplassvekst enn resten av landet siden 2000. Næringslivet hadde en spesi­elt svak arbeidsplassutvikling mellom 2007 og 2013.

I 2014 og 2015 har arbeidsplassutviklingen i næringslivet i Østfold blitt relativt bedre, og Østfold har nå nesten samme arbeidsplassutvikling i næringslivet som resten av landet.

Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Befolkningen i Østfold vokser, men hvordan går næringsutviklingen?.
Rapporten fra Telemarksforskning ser på attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Næringsutviklingen i Østfold er forholdsvis svak, men attraktiviteten som bosted som driver Østfold til vekst.
Les mer i rapporten om regionalanalyse for 2016 fra Telemarksforsking (Flipperbook versjon)