Arbeids- og næringsliv

Det har vært en jevn vekst i sysselsettingen (antall arbeidsplasser) i Østfold etter finanskrisen ”bankkrisen” (1988-1993), men sysselsettingsveksten har ikke holdt tritt med økningen i arbeidsstyrken.
Det var 80 284 arbeidsplasser i privat sektor i Østfold og 38 006 arbeidsplasser i offentlig sektor.
Antall arbeidsplasser i det offentlige har økt, mens antall arbeidsplasser i det private næringsliv økte fram til 2008 -2009, men har sunket etter den tid. Nedgangen i antall arbeidsplasser i privat næringsliv har sunket med nesten 4 500 fra2008 til 2013.

Se NHO’s NM i næringsvirksomhet, bærekraftig, effektivitet for kommunene 2012.

Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitetBefolkningen i Østfold vokser, men hvordan går næringsutviklingen?.
Rapporten fra Telemarksforskning ser på attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Næringsutviklingen i Østfold er forholdsvis svak, men attraktiviteten som bosted som driver Østfold til vekst.
Les mer i rapporten om regionalanalyse for 2014 fra Telemarksforsking (Flipperbook versjon)