Arbeidsmarked

Arbeidsmarked
Foto: Camilla Aarsrud
Det har vært store endringer i bransjestrukturen. Østfold har i løpet av en 30-40 års periode gått fra å være et ”industrifylke” med stor prosessindustri og vareproduksjon - til å bli et fylke med en mer allsidig sysselsettingsstruktur. I industrien er antallet arbeidsplasser blitt redusert med mer enn 10 000 i løpet av de siste 25 årene. Mens det har vært en nedgang i sysselsettingen i industrien og i noen grad i primærnæringene og transport- /kommunikasjonssektoren, så har det vært en økning i antallet arbeidsplasser i samtlige andre bransjer. Størst vekst har det vært i innenfor offentlig tjenesteproduksjon, varehandel , finans- og forretningsmessig virksomhet og privat tjenesteyting.
Tabellen under viser hvilke hvilke bransjer som inngår i strategiske næringstyper og antall arbeidsplasser i hver bransje fra 2000 til 2013


Kilde: Telemarksforskning, Regional analyse for Østfold 2014

© 2016 Østfold analyse
Postadresse: Østfold fylkeskommune,  
1720 Sarpsborg
Telefon: +47 69 11 70 00
Utviklet av NetPower