kommunefakta

Kommunefakta for alle kommuner

De mest brukte tallene for din kommune

De mest brukte tallene for din kommune samlet på en side – SSB
Kommunefakta inneholder de mest brukte og aktuelle tallene fra forskjellige statistikkområder, og gir tall for kommunen både som offentlig organ og lokalsamfunn.
Tallene i Kommunefakta er sortert inn i temaene: Befolkning, Arbeid og inntekt, Utdanning, Helse og levekår, Barn og unge, samt kommunens økonomi. Profilen har en fleksibel oppbygning, slik at sammensetningen av temaer og tall kan endres med skiftende aktualitet og trender.