Nyheter

utsikt-mot-svinesund

Nytt plangrunnlag for alle kommunene i Østfold

I følge planloven skal fylkeskommunen og kommunene etter hvert valg utarbeide en planstrategi for neste fireårs periode.

Planstratigien avklarer om hele eller deler av fylkes- og kommuneplanene skal rulleres / revideres i løpet av perioden. Som gunnlag for dette arbeidet utarbeider Østfold analyse et ”statistikkhefte”. Dokumentet inneholder mye av den statistikken som vi antar det vil være behov for.

kommunefakta

Kommunefakta for alle kommuner

SSB lanserer Kommunefakta med en egen profilside for hver av landets 428 kommuner. Her får du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune.