Nyheter

økonomisk sosialhjelp i kommunene

Økonomisk sosialhjelp i Østfold

Bare i Østfold og Vest-Agder gikk sosialhjelphyppigheten ned i 2015, men Østfold ligger likevel på toppen av fylkene med sosialhjelpstilfeller per 1 000 innbyggere etter fylke. Det har generelt vært en økning i økonomisk sosialhjelp i Norge.
Moss er den kommunen som betaler mest i gjennomsnittelig stønad per innbygger 16 år og over i Østfold 2015.