Nyheter

barnefattigdom

Østfold - Høyest barnefattigdom utenom Oslo

Det er store variasjoner i antall barn som lever i hushold med vedvarende lavinntekt både på fylkes- og kommunenivå. Utenom Oslo har Østfold har den høyeste andelen med 13 % mens Rogaland har den laveste andelen med 6 %.
ssb-fakta-2016

Dette er Norge 2016 Hva tallene viser (SSB)

Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».