Nyheter

elever-vgs

Gjennomføring i videregående øker i Østfold

Over 2600 elever fullførte videregående opplæring i løpet av en 5 års periode fra 2011 til 2016 i Østfold. Andelen i Østfold har økt til 70 prosent. Landsgjennomsnittet er på 73 prosent.I Østfold er det en økning på over 4 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.
Næringslivet i Østfold har fått en bedre posisjon

Østfold har samme arbeidsplassutvikling som resten av landet.

I rapporten " Regional analyse for Østfold 2016" fra Telemarksforskning sies det at arbeidsplassutviklingen i næringslivet nå er nesten den samme som resten av landet. Oljekrisen har ikke påvirket utviklingen i Østfold særlig mye, slik at næringslivet relativt sett har fått en bedre posisjon.
kart om kjønns likestilling

Kjønnslikestilling på kartet - SSB

Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.