Nyheter

kart om kjønns likestilling

Kjønnslikestilling på kartet - SSB

Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.
mer-for-pengene

Små endringer i grensehandelen fra 2015 -til 2016

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015. Antall dagsturer gikk opp med 2 prosent, fra 7,5 til 7,7 millioner turer i den samme perioden. Over 11 000 personer drar over grensen ved Svinesund på dagstur hver eneste dag i året.
barnefattigdom-2

Barnefattigdommen øker i Østfold

I Østfold lever 14,1 prosent av alle barn under 18 år i familier med lavinntekt. Det er betydelig høyere enn gjennomsnitt (10 prosent) for hele landet. Totalt er det 98 200 barn i Norge som lever i "lavinntekts familier".