Nyheter

arbeidsledige

Registrerte helt arbeidsledige

Den registrerte arbeidsledigheten har gått ned i Østfold de siste 2 årene (nov. 2013 – nov.2015). Dette gjelder spesielt ledigheten blant ungdom (15-29 år) som gikk ned med hele 0,9 % i perioden. Dette var den største registrerte nedgangen i ungdomsledighet blant landets fylker. Østfold har imidlertid fortsatt høyere ungdomsledighet enn landsgjennomsnittet. Registrerte helt arbeidsløse […]

kunnskapsintensive-næringer

Ny rapport om kunnskapsintensive næringer

Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling.