Østfold analyse

På dette nettstedet presenterer Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold statistikk og enkle analyser som angår Østfoldsamfunnet. Som ledd i den regionale utviklingen er vårt bidrag å levere formålstjenlig samfunnsinformasjon i form av statistikk, analyser, trend-beskrivelser, brukerundersøkelser og enkel samfunnsanalyse. Vi følger med i samfunns- og myndighets-debatten.

Vi finner grunnlaget. Sammen med oppdragsgiver utvikles informasjonen gjennom en dialog. Målet er å formidle styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag for kommunene, til folkevalgte og ansatte.

I tillegg tilbyr vi service / tjenester til offentlig forvaltning, kompetansemiljøene og næringslivet i Østfold
© 2016 Østfold analyse
Postadresse: Østfold fylkeskommune,  
1720 Sarpsborg
Telefon: +47 69 11 70 00
Utviklet av NetPower