Nyheter

barnefattigdom

Østfold - Høyest barnefattigdom utenom Oslo

Det er store variasjoner i antall barn som lever i hushold med vedvarende lavinntekt både på fylkes- og kommunenivå. Utenom Oslo har Østfold har den høyeste andelen med 13 % mens Rogaland har den laveste andelen med 6 %.
ssb-fakta-2016

Dette er Norge 2016 Hva tallene viser (SSB)

Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».
økonomisk sosialhjelp i kommunene

Økonomisk sosialhjelp i Østfold

Bare i Østfold og Vest-Agder gikk sosialhjelphyppigheten ned i 2015, men Østfold ligger likevel på toppen av fylkene med sosialhjelpstilfeller per 1 000 innbyggere etter fylke. Det har generelt vært en økning i økonomisk sosialhjelp i Norge. Moss er den kommunen som betaler mest i gjennomsnittelig stønad per innbygger 16 år og over i Østfold 2015.